Tillbehör till din whiteboardtavla

Generellt om tillbehör till whiteboard-tavlor

Det finns en rad olika tillbehör till whiteboard-tavlor. Du kan till exempel behöva pennor, hållare för pennor, taveltorkare, rengöringsmedel, stativ eller fästanordning med mera. Vilka tillbehör just du behöver beror helt på vad du ska använda din whiteboard-tavla till eller vilka behov till exempel dina elever, din personal eller dina kollegor har. Det är de som ska använda tavlan som bäst vet vilka tillbehör som behövs. Vanligtvis är pennor obligatoriskt men även taveltorkare och någon form av anordning för att fästa eller montera tavlan brukar vara lämpligt. Vilka pennor du behöver beror helt på hur du har tänkt att använda tavlan. Svart brukar vara standard. Det finns till exempel pennor med alkoholbaserat bläck som är lågdoftande och har färg som är lätt att torka bort. Ibland kan du få betala lite mer för mer högkvalitativa pennor. Taveltorkare finns i rad olika varianter men den vanligaste är den så kallade ”tavelsudden” som är magnetisk och kan fästas direkt på whiteboard-tavlan. Nedan följer en lista på de vanligaste tillbehören som de flesta behöver:

Lista på tillbehörTavelsudd

–    Pennor
–    Pennhållare
–    Taveltorkare
–    Rengöringsmedel
–    Stativ
–    Fästanordning