Motocross och skador

Det är inte helt ovanligt att skador förekommer inom sporten motocross, det kan vara allt från brutna ben till hjärnskakning. Men vad kan då egentligen göras för att motarbeta dessa olyckor? Svaret är att fler måste bli medvetna om olyckorna och vilken effekt de får så att vi tillsammans kan minska dem.

Troligen har alla som åker motocross skadat sig någon gång. En av de vanligaste skadorna är brytandet av benet ofta i foten, handen eller revbenet. Anledningen till detta är oftast på grund av risktagandet inom motocross. Alldeles för många risker tas och i slutändan handlar det inte bara om personlig risk utan även medtävlarnas vilket ofta resulteras i en olyckskedja.

Anledningen till detta risktagande brukar man säga bottnar i tre olika delar: självkontroll, självinsikt och personlig mognad. Utifrån dessa kommer motocrossföraren att göra prioriteringar t.ex. en farlig omkörning som ger första plats, en förare med mycket låg personlig mognad och dålig självinsikt skulle förmodligen göra denna chansning. På grund av detta lät man sig införa licensen för att tävla inom motocross.

Förhoppningsvis har denna text uppnått sitt syfte som är att försöka få dig som läsare lite mer medveten om de olika skadorna som förekommer inom motocross. Glöm inte att endast tillsammans kan vi minska dessa skador!